MMA Attack Sp. z o. o. powołana do życia w 2011 roku w Warszawie działa zgodnie z polskimi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Jest profesjonalną organizacją mającą na celu promowanie sportów walki, w oparciu o wzorce czerpane bezpośrednio z USA.

Spółka powstała w celu:

  • organizowania na terytorium Polski pokazów sportów walki zgodnych z zasadami MMA,
  • promowania polskich zawodników i umożliwiania im rozwoju kariery sportowej,
  • inicjowania dyskusji i działań mających na celu uregulowanie statusu prawnego pokazów walk MMA w Polsce,
  • propagowania sztuk walki zgodnych z zasadami MMA wśród młodzieży.